V8 Novinky

Sektor-A KROVY-/DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE CAD

 • Provedení krovu automaticky nebo nakliknutím mnohoúhelníku
 • Značení stĕn na vaznicích

Více...

Sektor-B DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ STAVBY, SRUBY CAD
 • Upravení funkce přizpůsobení se stěn krovu
 • Přeplátování desek se střešní konstrukcí

Více...

Sektor-C VÝSTUP NA CNC CENTRA
 • Zaveden otvor pro čep příčně k vláknu
 • Rozšíření nástroje "Přeplátování" o ohraničený plát diagonálnĕ pod úhlem

Více...

VÝSTUPY
 • ArCon makra
 • Export do kalkulačního programu VisKalk

Více...

VÝKRESY
 • Rozšíření automatických popisků
 • Uložení/načtení 2D objektů pomocí tématických roztřídění

Více...

OSTATNÍ
 • Zavedení 3D grafických možností
 • Seznamy řeziva a střešních prvků rozšířeny o mezisoučty stavebních úseků

Více...