V9 Novinky

Krov CAD
 • Typy dřevěného bednění (vodorovné, svislé) je možné vytvořit na základě výběru úrovní, pole, nebo pomocí několika údajů na stěnách, krovech, 3D plochách.
 • Funkce „Rozdělit stavební dílec“ byla rozšířena tak, že je možné rozdělený dílec dle potřeby znovu spojit (rozdělení / spojení probíhá pomocí stejného tlačítka).

více...


Stěna CAD
 • Funkce stěny rozšířena o zadání obloukových stěn z masivu nebo ze dřeva
 • Rozšíření dialogů u oken a dveří

více...


Stroj
 • Funkce „Přeplátování“ rozšířena o neomezenou výšku cílového stavebního dílce: Přeplátování není shora (u vztažné strany) omezeno; nastavitelné v dialogu pomocí Checkboxu
 • Svislá vrtání v poli doplněno o pevný a proměnný odstup

více...


Výstupy
 • IFC výstup
 • COLLADA výstup

více...


Výkresy / Seznamy
 • Půdorys ve výkresu stěny je rozšířen o zobrazení výřezu napojení stěn.
 • Vlastní text seznamu materiálu je rozšířen o prkna viditelného bednění, pakliže byla nastavena hrubá délka prkna. Poté dojde k optimalizaci a předání počtu hrubých prken

více...


Ostatní
 • Přidání oblíbených průběžně rozšířeno pro všechny typy
 • Zavedeny nové textury pro vizualizaci dřeva, fasád atd.

více...*** Rozsah funkcí se může lišit vzhledem k licenci, která je k dispozici